Rusya Federasyonu'nda Şirket Kurulumu

Rusya'da Şirket Kurulumu

Rusya’da yabancı yatırımcılar; Temsilcilik ve şube açabilirler, Rusya vatandaşı bir ortakla ya da tek başına tüzel bir kişilik oluşturabilirler, yüzde yüz yabancı yatırımcı da olabilirler.

Temsilcilik veya Şube Açılması

Rusya Federasyonu’nda temsilcilik ofisleri ve yabancı şubelerin ofisleri, Rusya tüzel kişiliğinden daha çok yabancı tüzel kişiliği temsil eden bir birimdir.

Temsilciliklere yabancı kurucuların faaliyetlerini geliştirme amacıyla ilişki kurma hakkı tanınmıştır. Temsilci ofisler ticari işlem yapamazlar, yapma hakları da yoktur.

Şubeler, yabancı bir tüzel kişiliğin faaaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını yerine getirirler. Bu falaiyetler, yabancı döviz ile kazanılmış ücretlerin, Rus firmalarla yapılmış anlaşmalar sonucu döviz veya ruble olarak yapılmış ödemelerin ülkeye gönderilmesi ve satış elemanlarının tedariki şeklindedir.

Temsilcilikler ve şubeler aynı sorumluluklara sahiptir, ancak şubelerin imtiyazları temsilciliklere göre daha azdır. Şubeler gerçekleştirdikleri ve kar elde ettikleri her işlem için vergi ödemek zorundadırlar.

Akreditasyon için gereken belgelerin tamamı Türkçe hazırlanıp yeminli tercümanlar tarafından Rusça’ya noter tasdikli tercüme edilmeli ve noter tasdikinden sonra valiliklerden veya kaymakamlıklardan apostil yapılmalıdır.

Limited Şirketin Kuruluşu ve Tescil Edilmesi

Rusya Federasyonu’nda yasaların karmaşıklığı ve yapılan değişiklikler ve de düzenlemeler göz önüne alındığında, şirket kurulurken herhangi bir hata yapmamak için mutlaka bizim gibi bir firmadan yararlanılmalıdır.

Limited şirketler bir veya birden fazla Rusya vatandaşı ve yabancı gerçek ya da tüzel kişi tarafından kurulup faaliyet gösterirler, ortakların sorumluluğu belirledikleri sermaye ile sınırlı bir şirket türüdür. Rusya’da kurulacak limited şirketlerin simgesi “OOO” şeklindedir.

Şirketin Ünvanı

Şirketin ünvanını seçerken orijinal bir isim olmasına ve şirket hakkında yanıltıcı bir özellik taşımamasına dikkat etmek gerekir. Şirketin ünvanı yukarıda da belirttiğimiz gibi “OOO” şeklinde başlamalıdır.

Şirketin Adresi

Adres Vergi Dairesinin seçimi bakımından önem taşıyabilir. Hukuki adres ile fiili adres farklı mekanlar olabiliyor uygulamada.

Sermayenin Belirlenmesi

Şirketin esas sermayesi, ortakların koyduğu sermayenin toplamı kadardır.

Kurucu Evraklarının Hazırlanması

Limited şirketlerinin kurucu evrakları, şirket ana sözleşmesi (tüzüğü) ile kurucuların birden fazla olması durumunda kurucular sözleşmesidir. Rusya Federasyonu’nda yasal bulunup vizenizi zamanında registire yaptırmışsanız firma kurmak artık sizin için hiç de zor olmıyacaktır. Önemli olan sizin Rusya Federasyonu’nda iş yapma kararınızı vermiş olmanızdır. Gerisi bizimle... Kontak kurunuz.

Şirket Mührünün Hazırlanması

Şirketin kurulumundan sonra 1-2 günde yapilabilir

Şirketin Bankada Hesabının Açılması

Şirketin bankada hesabının açılması 3-5 iş gününü alır. İstenen evraklar: banka hesap sözleşmesi, noter tasdikli şirket ana sözleşmesi (tüzüğü), noter tasdikli diğer kuruluş belgeleri, kira sözleşmesi, şirket genel müdürü ve baş muhasebecisinin atanmasına ilişkin kararlar oluşturmaktadır.

Kurulan Şirkette Çalışacak Yabancılar İçin Rusya Çalışma İzinlerinin Alımı

Bu prosedür oldukça zahmetli bir süreçtir. Detaylar için web sayfamızın diğer başlıklarına bakabilirsiniz. Bizimle hiçbir yasal yükümlülüklerinizi atlamayacaksınız....bekliyoruz.